Polityka prywatności

 

Dane kontaktowe:
CEDC International sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki Wielkopolskie
tel. +48 61 2974300, fax +48 61 2974301,
NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096, NR KRS 0000051098
Miejsce przechowywania dokumentacji: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektor Ochrony Danych CEDC:
E-mail: iod@cedc.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 

 

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również Spółkom powiązanym kapitałowo z CEDC.

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają naszą Spółkę w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

 

 

• Gromadzenie danych


• Pliki typu „cookie”

• W serwisie cedc.com stosowane są następujące pliki cookies:


• Odnośniki do innych stron

• Zapytania

 

Privacy Policy

 

Contact details:
CEDC International sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki Wielkopolskie
tel. +48 61 2974300, fax +48 61 2974301,
Taxpayer identification no.: 526-020-93-95, Statistical (REGON) no.: 002160096, National Court Register (KRS) no.: 0000051098
Place where documentation is stored: District Court for Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register.

CEDC Data Protection Inspector:
E-mail: iod@cedc.com

 

 

 

We would also like to inform you that your data will not be used for marketing purposes without your consent.

 

The CEDC does not process personal data of persons who are less than 18 years old.

 

 


As the controller of your personal data, CEDC makes sure that your rights under applicable laws are properly enforced. This applies in particular to:


Because the security of your data is our key objective, we guarantee that your personal data is processed in a secure, reliable, legal, and transparent manner.
The key principles that we follow when processing personal data are:

 

 

 

Your personal data that we process may be provided to processors that we commission to provide services to us under a personal data processing outsourcing contract, as well as to companies with capital ties to the CEDC.
Access to personal data is also granted to entities that support our company in its daily activities, such as legal firms, courier companies, and entities providing IT services.
Whenever required by applicable laws, we provide your data to competent government authorities.

 

 

• Data collection

By using the cedc.com website, the visitor expresses his or her consent to automatic collection of the aforementioned data. The visitors express their consent to access to the data stored on the server in the course of technical and administrative activities.


• Cookie files

The following cookie files are used on the cedc.com website:


• Referrer links to other websites

• Questions

 

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.