Polityka prywatności

 

Dane kontaktowe:
CEDC International sp. z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
tel. +48 61 2974300, fax +48 61 2974301,
NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096, NR KRS 0000051098
Miejsce przechowywania dokumentacji: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektor Ochrony Danych CEDC:
E-mail: iod@cedc.com

Tel. (22) 45 66 141

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym nadrzędnym interesem dlatego też gwarantujemy Tobie, iż dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Ciebie.

Oto główne zasady, którymi się kierujemy, przy przetwarzaniu danych osobowych:

 

 

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na nasze zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również Spółkom powiązanym kapitałowo z CEDC.

Dostęp do danych osobowych posiadają również podmioty, które wspierają naszą Spółkę w codziennej działalności, takie jak: kancelarie adwokackie, firmy kurierskie, podmioty świadczące obsługę informatyczną oraz inne podmioty, z którymi CEDC posiada stosowne umowy.

W przypadkach wymaganych przepisami prawa Państwa dane jesteśmy zobowiązani przekazać do upoważnionych instytucji państwowych.

 

 

• Gromadzenie danych


• Pliki typu „cookie”

• W serwisie cedc.com stosowane są następujące pliki cookies:


• Odnośniki do innych stron

• Formularz zgłoszeniowy

Stanowi dedykowaną formę do kontaktu z CEDC w zakresie różnego rodzaju uwag natury konsumenckiej. Wypełniając formularz podajecie Państwo nam swoje dane osobowe, które są dalej przetwarzane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia oraz kompetencje aby takie zgłoszenie należycie obsłużyć. Dane, zbierane w formularzu, przekazywane są w bezpieczny sposób.

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat*.
You need to be 18+ years old to enter the site*.

I’m not 18+ years old or I’m U.S resident and I’m not 21 years old.

Leave / Wychodzę

I’m 18+ years old or I’m U.S resident and I’m 21 years old.

Enter / Wchodzę

While CEDC believes that the information posted on this website is accurate, and while CEDC may post new information from time to time, we do not assume any obligation to upgrade or correct such information and explicitly disclaim any duty to do so.

* U.S resident in order to enter this website have to be 21+ years old. / * W przypadku osób przebywających na terytorium USA, z niniejszej części serwisu nie mogą korzystać te, które nie ukończyły 21 lat.